wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

OFERTA

W ramach swojej działalności - rzeczoznawstwa majątkowego zajmuję się kompleksową obsługą związaną z określaniem wartości wszelkich nieruchomości, zarówno niezabudowanych jak i niezabudowanych, a w szczególności:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),
 • nieruchomości zabudowanych (domy mieszkalne, budynki gospodarcze)
 • nieruchomości handlowych,
 • nieruchomości biurowych,
 • nieruchomości mieszkalnych,
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych.

Świadczę również usługi z zakresu opracowywania opinii i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, między innymi takich jak: prognoza skutków finansowych uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; sporządzenie raportu o nieruchomości, zawierającego informacje o nieruchomości z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów planistycznych określanych przeznaczenie nieruchomości, księgi wieczystej oraz innych dokumentów i rejestrów. Raport taki, daje pełen obraz informacji o nieruchomości, jej stanie prawnym. Pozwali on Państwu uniknąć niemiłych niespodzianek po dokonaniu transakcji kupna nieruchomości.

Cele wyceny:

 • określenie wartości na potrzeby sprzedaży,
 • wykup mieszkania spółdzielczego,
 • podział majątku,
 • ubezpieczenie,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • wyceny dla negocjacji ceny sprzedaży
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
 • wyceny wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),
 • oraz wyceny dla innych celów.