wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

wycena nieruchomości Nysa, rzeczoznawca majątkowy Nysa, wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca, Nysa, Ludwikowska, wycena, nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości

DOKUMENTY DO WYCENY

Dokumenty niezbędne do wyceny:

Dom mieszkalny

 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków;
 • mapa ewidencyjna/ zasadnicza;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • pozwolenie użytkowania lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania;
 • projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku.

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa

 • odpis z księgi wieczystej;
 • kopia umowy przedwstępnej.

Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • odpis z księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (w przypadku braku KW dla lokalu);
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu);
 • kopia umowy przedwstępnej.

Lokal mieszkalny w budowie

 • odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja;
 • wypis z rejestru gruntów na działki/działek na których realizowana jest inwestycja;
 • pozwolenie na budowę;
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Dom mieszkalny

 • wypis z rejestru gruntów i budynków;
 • mapa ewidencyjna;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania;
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku;
 • kopia umowy przedwstępnej.

Dom mieszkalny w budowie

 • wypis z rejestru gruntów;
 • mapa ewidencyjna;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • pozwolenie na budowę;
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku;
 • kosztorys;
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).

Działka niezabudowana

 • wypis z rejestru gruntów;
 • mapa ewidencyjna;
 • mapa zasadnicza;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).

Nieruchomość komercyjna

 • lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości.